ג'אול מידות ומשקלות
לועזית: joul

יחידת מידה לאנרגיה השווה לעבודה הנדרשת להעלת כוח של ניטון למרחק של מטר אחד (גם: ג'מל, ניוטן מטר)