אשמורת מידות ומשקלות
לועזית: watch

יחידת זמן טבעית המציינת את שליש הלילה