ארג מידות ומשקלות
לועזית: erg

יחידת מידה של אנרגיה ושל עבודה מכנית השווה בערכה לעבודה הנדרשת כדי לגרום ל- 10ניוטון לנוע על פני מרחק של ס"מ אחד