אקר מידות ומשקלות
לועזית: acre

יחידת מידה לשטח המשמשת בארה"ב ובאנגליה. מידה השווה ל 0.405 הקטר. באנגליה האקר הוא 4.840 ירד רבוע (כ-4.0468) בארה"ב המידה שונה במקצת