אמה מידות ומשקלות
לועזית: cubit

1. מידת אורך מקראית השווה לששה טפחים, או לעשרים וארבע אצבעות. למידת האצבע, המהווה את יחידת האורך הבסיסית יש בימינו גירסאות שונות ולפיכך גם לאמה. ביחידות מטריות האמה היא 45.6 ס"מ או 48 ס"מ או 57.6 ס"מ (גם: גומד, גרמיד)
2. מידת אורך בימינו ששיעורה כ-68 ס"מ