אלקטרון מידות ומשקלות
לועזית: electron

הגוף הקטן ביותר שטעון מטען חשמלי שלילי הנמצא בחלק החיצוני של האטום והסובב את גרעין האטום במסלול קבוע