איפה מידות ומשקלות
לועזית: ephah

מידת יבש מקראית כגון לזרעים ולקמח. האיפה מכילה שלושה סאים או עשרה עומרים. ביחידות מטריות האיפה שווה לכ-22 ליטר.