אינץ' רבוע מידות ומשקלות
לועזית: square inch

מידת שטח השווה ל-6.452 סמ"ר