אינץ' מידות ומשקלות
לועזית: inch

1. יחידת מידה לאורך המשמשת בעיקר בארה"ב השווה ל-2.54 ס"מ. מסמנים אינץ' על ידי גרשיים בצד אמפר 12. (נכתב גם: אינטש)
2. בישראל אינץ' משמש בעיתונות גם כיחידת שטח ופירושה רוחב טור בעיתון בגובה של אינץ' אחד וכדומה וכן למדידת גודל מסכים.