אטומטר מידות ומשקלות
לועזית: atometer

יחידת מידה למדידת אורך השווה ל-10-18 מטר. זוהי היחידה הקטנה המקובלת שמשתמשים בה