אטוגרם מידות ומשקלות
לועזית: atograme

יחידה מידה למסה ולמשקל השווה לאחד חלקי מלייארד ונוגרם