אורך מידות ומשקלות
לועזית: length

ראו: מידות אורך