אונקיה טרוי מידות ומשקלות
לועזית: troy ounce

יחידת משקל השווה ל-480 גריין שהם, בשיטה המטרית, כ-31.104 גרם. אונקיה זו נהוגה במתכות יקרות, כגון זהב