אונקיה מידות ומשקלות
לועזית: ounce

1. יחידת מידה למסה ולמשקל השווה לחלק השנים-עשר של הליטרה או ל-31.104 גרם
2. יחידת מסה השווה ל-28.523 גרם