אגורה מידות ומשקלות
לועזית: pennyweight

יחידת מידה למשקל ולמסה השווה לעשרים וארבע גריין ובשיטה המטרית לכ-1,555.2 גרם