סולם טורינו מידות ומשקלות
לועזית: torino scale

שיטת דירוג של סיכון הנובע מפגיעת גופים הקרובים לכדור הארץ (כגון אסטרואידים או כוכבי שביט) בכדור הארץ. רמת הסיכון מנוסחת בצורת סולם מאפס עד עשר