מידות אורך מידות ומשקלות
לועזית: length measurements

מידות האורך כוללות: אינץ', ירד, מיל יבשתי, מיל ימי, רגל. מידות אורך במקרא כוללות: אמה, זרת, אצבע, טפח, קנה והם שמשו למדידות תחום שבת, הימנעות מכלאיים, מידות מינימום לסוכה ולארבעת המינים וכיוצ"ב