טרה מידות ומשקלות
לועזית: tare

המשקל של כלי המחזיק סחורה. כגון, אריזה או מיכל, חבית או ארגז. משקל נטו מתקבל על ידי הפחתה של הטרה מהמשקל ברוטו, דהיינו מהמשקל הכללי של הסחורה והאריזה ביחד. כאשר מכירה נעשית על ידי שקילת כלי רכב המוביל את הסחורה יחד עם הסחורה או המכל, הטרה יהיה משקל הרכב וכו' בלי דלק.