כיכר מידות ומשקלות
לועזית: talent

1. יחידת משקל מקראית השווה לשלושת אלפים שקלים לששת אלפים דרכמות
2. יש לציין שהיו גם מטבעות בשם כיכר – כיכר זהב שמשקלה היה, כנראה, 33 ק"ג וכיכר כסף שמשקלה היה כנראה 27 ק"ג