יחידה טיפוגרפית מידות ומשקלות
לועזית: typographic unit

יחידת מידה למדידת גדלים בטיפוגרפיה, כגון של גופן, רווחים בין אותיות ושורות וכיוצ"ב. בין אלה: נקודת ברטהולד, נקודת דידו, נקודת פוסטסקריפט ונקודת פורנייה.