יובל מידות ומשקלות
לועזית: jubilee

יחידת זמן מלאכותית השווה לחמישים שנים