חבית נפח יבש מידות ומשקלות
לועזית: dry capacity barrel

יחידת מדידה של נפח הנהוגה בארה"ב, השווה ל-115.6 ליטר