חבית בירה מידות ומשקלות
לועזית: beer barrel

יחידת מדידה לנפח שבשיטה הבריטית היא 163.7 ליטר (או 36 גלון אימרייאלי) ובשיטה האמריקאית 117.3 ליטר (או 31 גלון אמריקאי)