אי שוויון מידות ומשקלות
לועזית: inequality

יחס בין שני ביטויים מתמטיים, הקובע שהאחד קטן מהשני או שהאחד גדול מהשני.