א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
אבן מיל mile stone - אבן קילומטר kilometer stone - אבן שפה curb \ curbstone - אבקה sting - אברזין canvas - אבריה average - אבריה לכלל general average - אגד Egged - אגיפה winging - אגרה fee - אגרת גודש congenstion fee - אגרת גרירה towage dues - אגרת מירצף berthage - אגרת מירתק mooring dues - אגרת ניתוב pilotage - אגרת עגינה anchor dues - אדמירל admiral - אדמירלות admirality - אדן tie / sleeper - אובל viaduct - אוגמנטציה ogmentation - אודוגרף audograph - אוויראות - אוויראי airman - אווירובטיקה earobatics - אווירודין aerodin - אווירון airplane - אווירונאוטיקה aeronautics - אווירונות aeronautics - אווירוסטט aerostat - אווירופיזיקה earophisics - אווירייה air fleet - אווירנות earonotics - אוטובוס bus / coach - אוטובוס דו-מפרקי double articulated bus - אוטובוס דו-קומתי double deck bus - אוטובוס זעיר minibus - אוטובוס חשמלי electric bus - אוטובוס ישיר direct bus - אוטובוס מהיר express bus - אוטובוס מיפרקי articulated bus - אוטובוס פרטי private bus - אוטובוס ציבורי public bus - אוטוסטרדה autostrada / high way - אוטוקרוס autocross - אוטורוטציה autorotation - אוכף saddle - אוניה אחות sister ship - אוניה מאושרת approved vessel - אוניה מתמחה specialist ship - אונייה / אנייה ship - אונייה חכורה leased ship / chartered ship - אונייה קונוונציונלית conventional ship - אונייה רב־תכליתית multi-purpose ship - אונייה שוטטת tramp steamer - אוניית אבה reed ship - אוניית אם mother ship - אוניית גלנוע ferryboat - אוניית גרעינים grain laden ship - אוניית גרר towing ship - אוניית הדגל flagship - אוניית מחפר - אוניית מכולות containers ship - אוניית מכל tank vessel - אוניית מלחמה warship / man of war - אוניית מעבורת ferryboat - אוניית מעורבת mixed cargo-passenger ship -
אוניית סוחר merchant ship - אוניית צובר bulk ship - אוניית קו liner - אוניית קיטור [א/ק] steamship \ steamer - אוסילומטר oscillometer - אופנוע motorcycle - אופנוען motorcyclist - אופניים bicycle - אופנית scooter - אופנן bicyclist - אוקטן octan - אור אדום red light - אור ירוק green light - אור עצירה stop light - אור צהוב yellow light - אורך השתזרות weaving length - אורך כולל total length - אורך מטען cargo lenght - אות signal - אות רמזור signal aspect - אזור zone - אזור גרירה towing zone - אזור הישתזרות weaving eara - אזור היתאוששות recovery eara - אזור השפעה influance eara - אזור מיפלט refuge eara - אזור קנס מוגדל exess fine zone - אזור תנועה traffic zone - אזן arm - אח"י - אחוד integrated - אחוז עיכוב percentage time dlay - אחריות מוביל carrier's liability - אי אורכי longitudial island - אי הכוונה directional island - אי המתנה loading island - אי הפרדה splitter island \ divisional island - אי טיפה drop islans - אי להולכי רגל pedestrian island - אי מיפלט refuge island - אי משולש tringular island - אי ניתוב channelizing island - אי סיבוב rotary island - אי פיצול והכוונה directional island - אי תנועה traffic island - איזון נתיבים lane balance - איחסון storage - איל ברזל battering ram - אכן locator - אמבולנס ambulance - אמצעי תחבורה transportation mode - אנוטציה annotation - אנפילת תורן mastcoat / boot - אנקול / אונקל hook - אספלט asphalt - אספנה docking - אסקופה flat-floor / floor - אף-15 F-15 - אף-16 F-16 - אצווה draft / sling - אקסלרטור accelerator - אקספרס express - ארבה barge - ארבע על ארבע four weel drive - ארופויל earofoil - ארכוף stirrup - ארמדה armada -